Koncentrujemy

Koncentrujemy się na kilku czynnikach jako na przyszłych celach:

R

Budowa nowej fabryki na Węgrzech, w celu zmniejszenia kosztów wynagrodzenia, kosztów ogólnych i podatków.

R

Reorganizacja naszej firmy poprzez produkcję i dystrybucję w sklepach tytoniowych gotowych produktów, aby móc obniżyć obrót surowego tytoniowego, a jednocześnie mając na uwadzę wyższą wartość dodaną.

R

Rozwój nowych produktów i otwarcie nowych rynków, dla których możemy produkować i sprzedawać z wyższą wartością dodaną.

R

Stopniowe zaprzestanie dostarczania tytoniu dużym producentom papierosów, które daje nam niską wartość dodaną.

R

Uprawa tytoniu żeby stał się produktem o wysokiej wartości dodanej ze względu na swoją jakość i obróbkę technologiczną.